Projekt „Move up” doceniony przez Komisję Europejską

Zainicjowany przez Gdyńskie Centrum Sportu projekt pod nazwą „Move up to be healthy and happy” (Ruszaj się aby być zdrowym i szczęśliwym) został uznany przez Komisję Europejską za tzw. „success story”. – Na takie miano zasługują jedynie działania, które wykraczając poza schematy, popisują się kreatywnością i innowacyjnością, a także stanowią przykład dla innych – mówi dyrektor placówki Marek Łucyk.

Projekt realizowano od 1 stycznia 2016 roku. Jego celem było zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej. Zadania dodatkowe polegały na promowaniu równości w sporcie, podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, wzmocnieniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w sferze sportu, zdrowia i edukacji, wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami, a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Gdyńskie Centrum Sportu, jako lider i główny koordynator projektu, do współpracy zaprosiło pięć europejskich krajów: Wielką Brytanię, Czechy, Rumunię, Włochy oraz Portugalię. „Wielka szóstka” wspólnie rozpoczęła wzmożoną pracę, której efekty były nadzwyczajne.

Globalnie, w „Move up to be healthy and happy” uczestniczyło ponad siedem tysięcy dzieci z 59 szkół podstawowych Starego Kontynentu. W ramach projektu odbyło się niemal 1400 zajęć dotyczących prawidłowego żywienia oraz nowatorskich lekcji wychowania fizycznego. Co więcej, zorganizowano aż 56 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia. 


Projekt został wysoko oceniony przez niezależną grupę ekspertów z Dyrekcji Generalnej Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej i umieszczony w bazie danych: Erasmus + Project Results Platform jako „success story”.
– Na takie miano zasługują jedynie działania, które wykraczając poza schematy, popisują się kreatywnością i innowacyjnością, a także stanowią przykład dla innych. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi z faktu, że organ wykonawczy Unii Europejskiej docenił nasz pomysł oraz jego wykonanie – mówi dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk.

W 12 gdyńskich podstawówkach przeprowadzono 106 lekcji sportowych oraz 159 zajęć dotyczących właściwego odżywiania. Łączenie wzięło w nich udział 1135 uczniów w wieku od 7 do 9 lat, co było trzecim wynikiem, zaraz za Wielką Brytanią oraz Portugalią. Nie obyło się również bez wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, które miały promować zdrowy tryb życia wśród młodzieży. Turnieje sportowe, warsztaty kulinarne oraz kreatywne zabawy cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. 

Co najważniejsze, projekt zainspirował zaangażowane instytucje do dalszego działania na rzecz uświadamiania dzieci, nauczycieli i rodziców o konieczności wprowadzenia mody na zdrowie. Fakt ten jest ogromnym sukcesem partnerstwa, gdyż projekt „Move up to be healthy and happy” ma swoją kontynuację w postaci organizowanych spotkań w szkołach oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.

Aktualności