Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli

DSC_0129Gdyńskie Centrum Sportu, koordynator międzynarodowego projektu „Move up to be healthy and happy” serdecznie zaprasza nauczycieli uczniów klas II na warsztaty na temat: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, czyli jak skutecznie motywować do aktywności i rozwijać umiejętności ucznia.

Szkolenie jest zaplanowanym działaniem w ramach projektu „Move up to be healthy and happy”, współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ mającym na celu podniesienie wiedzy oraz kwalifikacji nauczycieli.

Bloki tematyczne szkolenia:

1. Aktywny i sprawny uczeń:

– Stymulacja ucznia do udziału w zajęciach WF – metoda odznak (sala seminaryjna).
– Korzyści z aktywności fizycznej (sala seminaryjna):
· pomiar i ocena aktywności fizycznej,
· piramida aktywności fizycznej dla dzieci,
· tętno a wysiłek fizyczny.
– Związki sprawności ze zdrowiem:
· wydolność i wytrzymałość tlenowa,
· siła i wytrzymałość mięśni posturalnych,
· gibkość dolnego odcinka kręgosłupa.
– Pomiar i ocena (diagnoza) sprawności fizycznej: (sala sportowa)
· diagnoza sprawności w koncepcji Health-Related Fitness,
· diagnoza innych zdolności motorycznych.

2. Umiejętności ruchowe w zakresie zabaw i gier z piłkami – przygotowanie do mini gier sportowych:

– Od zabawy do gry drużynowej – poznać, rozumieć, grać (sala sportowa).
– Współpraca i rywalizacja – odpowiedzialność, szacunek, czysta gra (sala sportowa).

3. Umiejętności ruchowe w zakresie sportów indywidualnych:

– Naturalne formy ruchu – bieg, skok i rzut (sala sportowa).
– Umiejętności gimnastyczne i z zakresu samoochrony: pozycje wyjściowe do ćwiczeń, bezpieczne upadanie i przewroty gimnastyczne, (sala sportowa).

4. Ocena opisowa w zakresie wychowania fizycznego:

– Ocena umiejętności ruchowych (sala seminaryjna).
– Ocena sprawności i aktywności fizycznej (sala seminaryjna).
– Formułowanie oceny opisowej (sala seminaryjna).

Prowadzący:

klonowskaJoanna Klonowska, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, magister wychowania fizycznego, ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania Oświatą, instruktor i sędzia sportowy, nauczyciel kreatywnej edukacji.
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel akademicki, nauczycielka wychowania fizycznego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy, w tym na I etapie edukacji. Współautorka programów nauczania nagrodzonych w konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, na opracowanie Modelowych programów nauczania, współautorka podręcznika dla nauczycieli wychowania fizycznego „WF z klasą – od planowania do oceniania…”. Współautorka i prowadząca warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego na temat planowania pracy nauczyciela i oceniania uczniów; współautorka i prowadząca warsztaty metodyczne realizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku na temat programów nauczania, prowadząca wykłady dla studentów kierunku pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego na temat wychowania fizycznego na I etapie edukacji, współautorka i prowadząca warsztaty dla dyrektorów szkół na temat stymulacji jakości wychowania fizycznego, wykładowczyni w projekcie Akademickiego Centrum Karier „Jak osiągnąć sukces”.

Termin szkolenia: 01.12.2016 r., godz. 16:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Jana z Kolna 5, 81-001 Gdynia
Czas trwania: 180 min.

Zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu można dokonać mailowo na adres: projekty@gdyniasport.pl 


W zgłoszeniu należy podać: Imię, nazwisko, nr szkoły oraz adres mailowy do potwierdzenia uczestnictwa.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Kohnke tel. 785 174 704 lub Agnieszka Białas tel. 785 174 701

EU-flag-Erasmus+_vect_NEG-[CMYK] move_up

Aktualności