Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego! Termin upływa 18 marca

To już ostatnie chwile na złożenie wniosków do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Termin pierwszego etapu procesu, w którym gdynianie decydują o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta, upływa w poniedziałek 18 marca. 

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu (BO) gdynianie wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą podnieść jakość życia w mieście. O tym, które z nich zostaną zrealizowane decyduje głosowanie.
– Gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim. Gdynianie co roku udowadniają, jak bardzo zależy im na rozwoju całego miasta, ale również najbliższej okolicy – miejsc, w których spędzają najwięcej czasu. Jednymi z najpopularniejszych projektów są te związane ze sportem i aktywnością. Wierzę, że i w tym roku nie zabraknie ciekawych inicjatyw – mówi Paweł Brutel, wicedyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. 

W BO może wziąć udział każda mieszkanka i mieszkaniec – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Wystarczy, że zamieszkuje na stałe w Gdyni. Jedynie na etapie głosowania osoby, które nie są zameldowane w Gdyni ani wpisane do tutejszego rejestru wyborców, będą musiały złożyć oświadczenie, że są mieszkańcami miasta.

Uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim to okazja, by zaangażować się w życie miasta i wraz z innymi mieć bezpośredni wpływ na to, jak zmienia się Gdynia.

Wszystkie informacje o Budżecie Obywatelskim można znaleźć na stronie: bo.gdynia.pl

Tegoroczny proces Budżetu Obywatelskiego ruszył 15 lutego i zakończy się do 8 lipca, kiedy zostaną ogłoszone wyniki głosowania na projekty. Jednostką miejską odpowiedzialną za koordynację BO jest Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS).

Aktualności