Zgłoś szkołę, bądź zdrowy i szczęśliwy

MoveUp To Be Healthy and HappyGdyńskie Centrum Sportu, koordynator międzynarodowego projektu „Move up to be healthy and happy” (Ruszaj się, aby być zdrowym i szczęśliwym) współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus + zaprasza gdyńskie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w wyjątkowym programie edukacyjnym w roku szkolnym 2016/2017. Projekt przygotowany przez Gdynię we współpracy z zagranicznymi partnerami został wybrany do realizacji, spośród 334 złożonych wniosków, jako jedyna polska inicjatywa!

Kształtowanie postaw prozdrowotnych od najmłodszych lat

Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu. Zadania dodatkowe będą polegały na promowaniu równości w sporcie, podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, wzmocnieniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w sferze sportu, zdrowia i edukacji, wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do uczniów z klas nauczania początkowego szkół podstawowych, nauczycieli, a także rodziców, mających nieoceniony wpływ na kształtowanie zachowań dzieci.

Główne działania

Atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, zajęcia edukacyjne zwiększające świadomość dzieci o znaczeniu zdrowego trybu życia, warsztaty dla nauczycieli łączące elementy psychoedukacji z podstawami metodyki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, wielotematyczne warsztaty dla rodziców z psychoedukacji, edukacji żywieniowej oraz edukacji sportowej to tylko cześć urozmaiconego programu przygotowanego w ramach projektu dla mieszkańców Gdyni.

Zgłoś szkołę już dziś

Do gdyńskich szkół podstawowych wysłane zostały zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym. Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału w projekcie wybrane zostaną szkoły, które w odpowiedni sposób umotywują chęć podjęcia współpracy. Zgłoszenia przyjmowane są w Gdyńskim Centrum Sportu do dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Aktualności