Ośrodek hipoterapii podsumowuje 2019 rok: Ponad trzy tysiące seansów leczniczych

W 2019 roku zrealizowano łącznie 3396 seansów hipoterapeutycznych, w tym 2888 bezpłatnych i 508 płatnych. W ciągu minionego roku zapisano łącznie 25 dzieci, a łączna liczba uczestników zajęć na koniec roku wyniosła 165.

Z rehabilitacji skorzystały dzieci z takimi schorzeniami jak : zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie psychoruchowe, upośledzenie umysłowe różnego stopnia, autyzm, zespół Aspergera, dystrofia mięśniowa, wady postawy (boczne esowate skrzywienie kręgosłupa, skoliozy niskostopniowe, choroby genetyczne (zespół Di George’a, zespół Retta, choroba Taybe-Rubinstein, choroba Recklinghausena, zespół Wolfa-Hirschorna) oraz zaburzenia statyczno-dynamiczne.
– Za nami pracowity rok. To znakomite, że ośrodek hipoterapii spełnia swoje założenia i pomaga osobom potrzebującym. Jesteśmy dumni i z tą dumą wkraczamy w nowy rok, by dalej nieść tę pomoc – mówi Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Ośrodek zrealizował również zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych ze Szkół i Ośrodków Specjalistycznych z Gdyni (Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół Specjalnych nr 17, Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia DAR). W 2019 roku przeprowadzono łącznie 345 zajęć, z których skorzystało 26 uczniów.

Aktualności