Regulamin sportowy

1.  Gra odbywa się piłką nr 4,  z uwzględnieniem autu bocznego i bramkowego.
2.  Pole gry o wymiarach 40 m szerokość x 60 – 68 m długość.
3.  Pole karne o wymiarach 9 x 22 m. Bramki o wymiarach 5 x 2 metry.
4.  Bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę do gry nogą z piłki stojącej z własnego pola karnego, nie dalej niż do połowy boiska w   ten sposób, że piłka przez niego zagranaamusi mieć kontakt przed linią środkową zarówno z podłożem jak i z jakimkolwiek z zawodników   znajdujących się na placu gry.
Po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry rękoma zza linii autowej.
5.  Mur przy rzutach wolnych w odległości 7,00 m od piłki.
6.  Rzuty wolne są pośrednie i bezpośrednie, zgodnie z interpretacją zdarzeń na boisku.
7.  Rzut karny wykonuje się z odległości  9 m od bramki.
8.  Na polu gry znajduje się podczas gry siedmiu zawodników z pola + bramkarz. Pozostałych 6 zawodników rezerwowych oraz kadra   trenerska zespołu muszą zajmować miejsca tylko przy wyznaczonej ławce rezerwowych za linią boczną boiska. Przy ławce rezerwowych   mogą znajdować się tylko osoby funkcyjne, wpisane do protokołu zawodów.
9.  W trakcie gry każda drużyna może stosować dowolną liczbę zmian zawodników, w tym powrotne, tzw. hokejowe.
10.  Obowiązuje przepis o spalonym.
11.  Rzut rożny z linii końcowej wyznaczonego boiska.
12.  Kary czasowe: 1 – 3 minuty lub wykluczenie do końca meczu. Po stracie bramki na boisko może wejść wcześniej ukarany zawodnik, z   wyjątkiem wykluczonego do końca spotkania. W miejsce zawodnika wykluczonego do końca meczu może wejść inny zawodnik po   upływie 5-ciu minut – jeśli w czasie tych 5- ciu minut wynik nie zmienił się na niekorzyść drużyny ukaranej.
13.    Punktacja w zawodach:
– zwycięstwo  3 pkt,
– remis  1 pkt,
– porażka  0 pkt.
14.    O kolejności w klasyfikacji decydują:
– ilość zdobytych punktów,
– wynik rywalizacji w bezpośrednim pojedynku,
– różnica bramek,
– przy równej różnicy bramek decyduje większa ilość zdobytych bramek,
– dodatkowe rzuty karne, po jednym, aż do wyłonienia zwycięzcy.
Przy więcej niż dwóch zespołach z tą samą zdobyczą punktową sporządza się tzw. małą tabelę, w której uwzględnia się tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi zespołami.         UWAGA – Do kolejnej rundy zakwalifikują się dwie najlepsze drużyny każdej z grup oraz cztery zespoły, które zajmą trzecie miejsca. Możliwe konfiguracje par 1/8 finału zależą od tego, z których grup do fazy pucharowej zakwalifikują się ekipy z trzecich miejsc.  Art. 18.01 regulaminu UEFA EURO 2016 wyjaśnia, jakie kryteria decydują o układzie tabeli, jeśli dwa zespoły (lub więcej) zakończą fazę grupową z jednakową liczba punktów. W pierwszej kolejności liczy się liczba punktów wywalczonych w bezpośrednich meczach tylko z tym rywalem (lub tymi rywalami), następnie – różnica bramek w tych meczach, a później – liczba strzelonych goli. Jeśli po zastosowaniu tych kryteriów wciąż nie da się rozstrzygnąć kolejności, bierze się pod uwagę różnicę bramek ze wszystkich spotkań grupowych, a następnie liczbę zdobytych goli. W dalszej kolejności decyduje wskaźnik fair play, obliczany na podstawie liczby żółtych i czerwonych kartek (SUMY KAR), a w ostateczności współczynnik UEFA dla reprezentacji, któremu za podstawę do wyliczeń służą kwalifikacje i turniej finałowy Euro 2012 oraz mistrzostw świata 2014, a także kwalifikacje Euro 2016. Od powyższych przepisów, dotyczących remisów punktowych, obowiązuje jeden wyjątek. Jeśli w ostatnim meczu grupowym rywalizują zespoły, które – przed jego rozpoczęciem – miały identyczną liczbę punktów oraz zdobytych i straconych bramek, a po 90 minutach remisują, wówczas o kolejności w tabeli decydować będą rzuty karne. Ten zapis opatrzony jest z kolei warunkiem, że nie ma w tej grupie innego zespołu, który zakończy tę fazę z identyczną liczbą punktów. W regulaminie opisano zasady, które obowiązują przy określaniu kolejności drużyn z trzecich miejsc. Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście liczba zdobytych punktów, a dalej decydują: lepsza różnica bramek, miększa liczba zdobytych goli, wskaźnik kar – fair play i współczynnik UEFA.
15. W wyniku rezultatu remisowego w meczach fazy pucharowej, o rozstrzygnięciu  decyduje zasada „Złotego karnego”, z wyjątkiem spotkań półfinałowych i meczu finałowego I miejsce, w których decyduje seria trzech rzutów karnych a potem po jednym aż do skutku.
16. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW i aktualnych kart zdrowia oraz stałych numerów na koszulkach.
17.   Wszystkie zespoły są zobowiązane do uczestniczenia w Ceremonii Otwarcia oraz Ceremonii Medalowej.
18.   Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga tylko organizator w porozumieniu z sędziami zawodów.
19.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy tylko do organizatorów.
20.   Obsadę sędziowską zapewnia Pomorski Związek Piłki Nożnej.
21.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.