Automobil klub Morski

Automobilklub Morski to stowarzyszenie o tradycjach sięgających dwudziestolecia międzywojennego. Statutowe cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

www: www.akmorski.org.pl

Adres: 

ul. I Armii Wojska Polskiego 28,

81-383 Gdynia

Kontakt:

tel./ fax: (058) 620-52-31

e-mail: biuro@akmorski.org.pl

kom. 502-543-115 Jerzy Piotrowicz
e-mail: jerzy.piotrowicz@akmorski.org.pl

kom. 608-141-125 (sport samochodowy) Maciej Chmielarz
e-mail: maciej.chmielarz@akmorski.org.pl

kom. 502-328-666 (sport kartingowy) Robert Grudzień
e-mail: robert.grudzien@akmorski.org.pl

kom. 601-634-052 (pojazdy zabytkowe) Piotr Sikora
e-mail: piotr.sikora@akmorski.org.pl