RKS Gdynia

Sekcja piłki nożnej powstała w 2015 roku w ramach struktur Stowarzyszenia Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy, które jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Celem RKS Gdynia jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych edukacyjnych i innych – rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. 

Regionalny Klub Sportowy jest odpowiedzią na potrzebę upowszechniania sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju człowieka od najmłodszych lat życia. 

Organizacja wypoczynku dla rodzin, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć jest częścią projektu autorskiego stowarzyszenia pod nazwą Kampania Sportu Rodzinnego, do realizacji którego zapraszamy oferentów i beneficjentów.

Adres: 

ul. Kaliska 35a

81-502 Gdynia

Kontakt: 

kom. 509 611 795 – Trener UEFA C – Waldemar Zadorożny

e-mail: grupa@rksgdynia.pl