Kontakt

Gdyńskie Centrum Sportu 

ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
NIP 586-23-12-326
tel./fax: 58 622-11-64, 58 622-35-74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

p.o. Dyrektora: Przemysław Dalecki 
Zastępcy Dyrektora: Paweł Brutel, Tomasz Cząstka
Główny księgowy: Iwona Tazbir

Inspektor Ochrony Danych: Izabela Grajko
tel./fax: 58 622-11-64 w. 29
adres email: iod@gdyniasport.pl

Numery wewnętrzne:

Dział Administracyjny – 20

Dział Finansowy – 36

Dział Kadr i Płac – 44

Dział Promocji – 32/37

Dział Sportu – 42/43

Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji – 47

Zespół Współpracy z Klubami – 50

Fax – 45

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej z filią w Gdyni

Godziny przyjęć: poniedziałek – czwartek 10:30–18:00 , piątek 8:00–15:30
tel./fax: 58 765-07-96

Marina Gdynia

785 174 719 lub 604 211 861