Koordynatorzy Sportu Szkolnego w Gdyni

Osoby prowadzące rozgrywki sportu szkolnego w Gdyni:

 

Organizatorzy sportu szkolnego Damian Barambas
785-174-722
z ramienia Gdyńskiego Centrum Sportu: Jarosław Ziółkowski 606-410-386

 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne

Główny koordynator
rozgrywek

Zbigniew Baliński

503-721-457

Koordynator rejonu
ŚRÓDMIEŚCIE

Wiesław Matyskiewicz

501-178-552

Koordynator rejonu
CENTRALNEGO

Michał Gużyński

508-795-010

Koordynator rejonu
ZACHODNIEGO

Mariusz Byczkowski

600-273-753

Koordynator rejonu
PÓŁNOCNEGO

Dariusz Lunkowski

509-256-122

Koordynator rejonu
POŁUDNIOWEGO

Janusz Ogonowski

501-052-581