Logo Gdynia Sport

Pakiet logo Gdynia Sport

Logo Gdynia Sport (.png)

Zbiór logo w wersjach rastrowych i wektorowych. Pliki bez tła, na białym tle, kontra.

Wykorzystywanie logo jest możliwe pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Gdyńskiego Centrum Sportu. Może on być  używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z księgą znaku i wyłącznie w odniesieniu do wydarzeń związanych ze sportem i rekreacją.

ksiegaci

Księga promocyjna znaku Gdynia Moje Miasto, submarka – Gdynia Sport

Zbiór zasad (plik pdf), zgodnie z którymi należy używać logo Gdynia Sport. Kolorystyka, zalecane wielkości znaku, proporcje, przestrzeń ochronna i inne.

Logo Gdynia na Fali

gdynia na fali logo

Celem programu „Gdynia na fali” jest wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni, promocja wiedzy o żeglarstwie i morzu oraz o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru naszego miasta.

Wykorzystywanie logotypu jest możliwe pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Gdyńskiego Centrum Sportu.

Pobierz zip