Memtrain | O projekcie

„MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing”, (Trening pamięci dla osób starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne i trening mózgu i promujący zdrowe starzenie się) to projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych, który rozpoczął się z dniem 01 października 2016 r. a zakończy 30 września 2018 r.

Przesłanką do przygotowania przedmiotowego projektu międzynarodowego były alarmujące statystyki dotyczące szybkiego wzrostu liczby osób starszych w populacji oraz potrzebę znalezienia sposobów na poprawę stanu zdrowia i dobrego samopoczucia osób w tej grupie wiekowej.

Celem projektu jest przedstawienie praktycznych zastosowań wyników badań naukowych, które wskazują, że ćwiczenia fizyczne i trening pamięci opóźniają degenerację mózgu u osób w wieku powyżej 55 lat.

Większość tego rodzaju projektów skupia się głównie na sporcie lub treningu pamięci. Projekt MEMTRAIN wyróżnia się tym, że łączy oba rodzaje aktywności i jest adresowany do zdrowych dorosłych (wiele projektów tego typu skupia się na osobach chorych).

Projekt MEMTRAIN to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez profesjonalnych instruktorów sportowych, trenerów umysłu, naukowców, psychologów i specjalistów ds. bezpieczeństwa w sporcie w celu stworzenia profesjonalnego podręcznika szkoleniowego, który zostanie wykorzystany do promowania zdrowego starzenia się osób starszych, zwłaszcza tych w wieku 55+. Podręcznik będzie traktował nie tylko o sporcie, ale również o aktywności fizycznej połączonej z ćwiczeniem umysłu, co jest sprawdzonym sposobem na poprawę zdrowia seniorów, ich jakości życia, a także ich pozycji na rynku pracy.

Grupą docelową projektu są osoby starsze w wieku od 55 lat a także trenerzy pracujący z seniorami.

Partnerami projektu są:

  1. Prave ted! o.p.s. (Koordynator) – organizacja pozarządowa z Czech

  2. Miguel Hernandez de Elche – uczelnia publiczna/sportowe centrum badawcze z Hiszpanii

  3. Gdyńskie Centrum Sportu – jednostka budżetowa miasta Gdyni z Polski

  4. Ljudska univerza Rogaška Slatina – organizacja pozarządowa ze Słowenii

  5. Athletics Ireland – Narodowy Związek Lekkoatletyczne w Irlandii

  6. Cestou zdraví z. s. – organizacja pozarządowa z Czech

  7. Uisp Cirie Settimo Chivasso – stowarzyszenie sportowe z Włoch

MEMTRAIN_logoEU flag-Erasmus+_vect_POS