FAQ

1. Gdzie i w jakich godzinach mogę odebrać numer startowy do MTB Gdynia Maraton 2017?

W hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w dniach:

– 22 września 2017 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00

– 23 września 2017 r. (sobota) w godz. 8:00 – 9:30  20km, 40 km, 60 km;  w godz.  8:00 – 14:00 wyścigi młodzieżowe (z 24 września)

24 września 2017 r. (niedziela) w godz. od 8:00 do 30 min przed danym startem

 2. Na którą godzinę zaplanowane są starty MTB Gdynia Maraton ?

23 września (sobota):

10.00 – Start Kategorii OPEN – 20 km, 40 km, 60 km

24 września (niedziela):

10:00  – Start Malucha

10:30  – Start Starszaka

11:15 – Start Młodzika młodszego

11:45 – Start Młodzika starszego

12:30  – Start Juniora

3. Gdzie znajduje się start do wyścigów MTB Gdynia Maraton ?
Start wyścigu zlokalizowany będzie na ul. Olimpijskiej, przy wejściu na Stadion Miejski w Gdyni.

4. Gdzie znajduje się depozyt do wyścigu?

Depozyt znajdować się będzie w Hali LA. Do depozytu będzie można oddać bagaż jedynie w worku dostarczonym przez Organizatora, przy odbiorze numeru startowego. Bagaże luzem, bez worków, nie będą przyjmowane.

5. Jaki jest limit czasu wyścigów w MTB Gdynia Maraton ?

Limit czasu dla ukończenia Wyścigu Głównego wynosi 4 godziny i 30 minut. Po przekroczeniu limitu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy zawodów.

Limit czasu wjazdu na drugą pętlę wynosi 1,5 h a na trzecią pętlę wynosi 3 godziny. Po przekroczeniu limitu czasowego wjazd na pętle zostanie zamknięty.

6. Gdzie powinien być przypięty numer startowy ?

Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego na kierownicy. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego wyścigu. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.

7. Jak przebiega trasa wyścigu MTB Gdynia Maraton?

Przebieg trasy można sprawdzić w danej kategorii w zakładce „Zawodnicy” lub skorzystać z linku poniżej:

Maluch (0,8 km)

Starszak (1,1 km)

Młodzik młodszy (2,2 km)

Młodzik starszy (3 km)

Junior  (3 x 3 km) 9 km

MARATON (20 km, 40 km, 60 km)

W przypadku Maratonu po starcie, wyłącznie na pierwszej pętli, trasa na odcinku około 2,2 km przebiegać będzie ulicami: Olimpijską, Stryjską, Halicką, Olkuską do wjazdu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, po czym zawodnicy wjadą na właściwą pętlę.

8. Jak mogę pomóc poszkodowanemu w wypadku uczestnikowi wyścigu?

Należy zatrzymać się przy poszkodowanym, ocenić stan oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie najbliższą osobę z obsługi trasy, np. ratownika, sędziego, pracownika ochrony, funkcjonariusza policji, czy straży miejskiej.

9. Czy w MTB Gdynia Maraton są nagrody finansowe?

Tak, są nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej mężczyzn, kobiet oraz w kategoriach wiekowych, nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

W klasyfikacji generalnej
mężczyzn na dystansie 60 km

W klasyfikacji generalnej
kobiet na dystansie 60 km

Miejsce I

700 zł

Miejsce I

700 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce III

500 zł

Miejsce III

500 zł

Miejsce IV

400 zł

Miejsce IV

400 zł

Miejsce V

350 zł

Miejsce V

350 zł

Miejsce VI

300 zł

Miejsce VI

300 zł

Miejsce VII

250 zł

Miejsce VII

250 zł

Miejsce VIII

200 zł

Miejsce VIII

200 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn na dystansie 60 km

W kategoriach wiekowych kobiet na dystansie 60 km

Miejsce I

150 zł

Miejsce I

150 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce III

50 zł

Miejsce III

50 zł

10. Czy w wyścigu w kategorii OPEN mogą startować osoby niepełnoletnie?

W wyścigu głównym mogą startować zawodnicy, którzy w dniu startu mają ukończone 16 lat.

11. Czy aby wziąć udział w zawodach wymagane są specjalne badania lekarskie?

Specjalistyczne badania lekarskie nie są wymagane, ale zalecamy profilaktyczne przebadanie się w przychodni sportowej np. COMS, której filia znajduje się przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni.

12. Kiedy wybieram dystans w wyścigu kategorii OPEN?

Podczas jazdy na trasie.

13. Co oznaczają czasy brutto i netto?

Czas brutto to czas liczony od wystrzału startera, czas netto to czas liczony od przekroczenia zawodnika przez matę startową, czyli to czas rzeczywistego wyścigu.

14. Gdzie znajdę wyniki z imprezy?

Wyniki znajdziesz na naszej stronie www.gdyniasport.pl. Będą dostępne po kliknięciu niebieskiego boksu oraz w artykule po wyścigu.

15. Czy po wyścigu, na mecie każdy zawodnik otrzyma napój?

Tak, a dodatkowo punkt żywieniowy z wodą będzie znajdował się na trasie.

16. Czy będzie można pobrać po zakończeniu zawodów bezpłatne zdjęcia?

Zdjęcia dostępne będą na stronie www.gdyniasport.pl

17. Czy otrzymam mój wynik drogą SMS?

Tak, każdy zawodnik kończący MTB Gdynia Maraton otrzyma na mecie SMS z wynikiem (pod warunkiem, iż wyraził na to zgodę w formularzu rejestracyjnym).

18. Czy będzie wysyłany dyplom oraz komunikat końcowy z wynikami na adres domowy każdego zawodnika?

Nie, każdy zawodnik będzie mógł za darmo pobrać ze strony www.gdyniasport.pl certyfikat uczestnictwa oraz wyniki zawodów.

19. Czy po wyścigu muszę oddać chipa, czy mogę go zabrać do domu na pamiątkę?

Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu wyścigu zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

20. W jaki sposób przebiega odbiór nagród pieniężnych?

Nagrody finansowe w wyścigu OPEN w przypadku klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji wiekowych będą wypłacane wyłącznie na wskazane pisemnie przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 dni od zakończenia. Warunkiem wypłacenia nagrody finansowej, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, podanie numeru konta bankowego, na które ma być dokonany przelew i własnoręczne podpisanie protokołu nagród.

21. Czy w dniu zawodów można będzie zgłaszać się do wyścigu?

Tak.

– 22 września 2017 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00

– 23 września 2017 r. (sobota)  w godz. 8:00 – 9:30  20km, 40 km, 60 km;  w godz. 8:00 – 14:00 wyścigi młodzieżowe (z 24 września)

– 24 września 2017 r. (niedziela) w godz. 8:00 do 30 min przed danym startem

Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 200 osób (100 osób do wyścigów młodzieżowych, 100 osób do wyścigu głównego, łączna pula pakietów na oba dni),

22. Co powinienem zrobić, jeżeli nie otrzymałem linka aktywacyjnego?

Proszę przeszukać folder SPAM, a jeżeli tam nie będzie w/w linka należy kontaktować się z firmą STS-Timing info@sts-timing.pl w celu wygenerowania nowego linku aktywacyjnego.

23. W jaki sposób można się zarejestrować do zawodów?

Wystarczy odwiedzić naszą stronę www.gdyniasport.pl/MTB, wejść na podstronę dotyczącą zawodów, gdzie znajduje się link do formularza zgłoszeniowego.

24. Jaka jest wysokość opłaty startowej?

Opłata startowa do MTB Gdynia Maraton (Wyścig Główny) wynosi 30 zł. W biurze zawodów 100 zł (ograniczona liczba pakietów – 100 szt.). Udział w wyścigach młodzieżowych jest darmowy.

25. Kiedy przydzielany jest numer startowy i jak można to sprawdzić?

Numer startowy przydzielany jest po zakończeniu elektronicznej rejestracji zawodników, a sprawdzić go można na naszej stronie www.gdyniasport.pl/MTB.

26. Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeżeli zrezygnuję ze startu?

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie opłata startowa nie zostanie zwrócona.

27. Co zrobić, jeżeli na liście startowej nie ma mojego nazwiska?

Należy jak najszybciej skontaktować się z firmą STS-Timing info@sts-timing.pl.

28. Czy podanie adresu e-mail w procesie rejestracji jest niezbędne?

Tak, na adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny do zawodów.

29. Czy istnieje limit ilości zgłoszeń?

Nie, limitu ilości zgłoszeń nie ma.

30. Co trzeba mieć przy sobie w celu odebrania pakietu startowego?

Wydrukowaną kartę startową, która po poprawnym procesie rejestracji znajdować się będzie w naszym profilu zawodnika lub dokument tożsamości ze zdjęciem.

31. Czy można odebrać numer startowy za znajomego?

Tak, jest taka możliwość. W tym celu należy przynieść ze sobą wydrukowaną kartę startową zawodnika, za którego będzie odbierało się numer.

32. O której godzinie przewidziana jest ceremonia dekoracji zwycięzców?

23 września 2017 r. (sobota)

13:00  – Dekoracja zwycięzców w kategorii OPEN

15:00 – Dekoracja zwycięzców w kategoriach wiekowych

24 września 2017 r. (niedziela)

11:00  – Dekoracja zwycięzców wyścigu Starszaka

12:15  – Dekoracja zwycięzców w wyścigach Młodzika

13:15 – Dekoracja zwycięzców w wyścigach Juniora

33. Gdzie znajdują się ogólnodostępne parkingi?

Parkingi ogólnodostępne znajdują się przy Centrum Riviera, przy Gdynia Arena, wzdłuż ul. Łużyckiej i parking przy ul. Stryjskiej przy Redłowo SKM.

34. Czy dla każdego uczestnika przewidziano pamiątkowy medal?

Tak, każdy uczestnik, który przekroczy linię mety zarówno w wyścigach OPEN, jak i młodzieżowych otrzyma pamiątkowy medal.

35. Jak zgłosić dziecko do wyścigu?

Opiekun prawny dziecka musi założyć Profil Zawodnika, z którego dokona rejestracji, lub może skorzystać z własnego Profilu Zawodnika postępując w poniższy sposób:
– zalogować się na swój Profil Zawodnika,
– wybrać pole „nowy zapis na imprezę” (domyślnie MTB Gdynia Maraton),
– zaznaczyć pole „nowy zawodnik” w którym należy wpisać dane nowej osoby,
– wybrać interesujący nas wyścig,
– zakończyć proces rejestracji klikając w pola „dalej”,

36. Jestem nauczycielem / trenerem i chciałbym zgłosić jednocześnie 40 uczniów/zawodników z mojej szkoły / klubu, czy dla każdego muszę zakładać osobny profil?

Nie. Aby zgłosić całą klasę, szkołę, czy klub sportowy do MTB Gdynia Maraton, nauczyciel czy trener musi założyć swój profil i następnie postępować w poniższy sposób:

– zalogować się na swój Profil Zawodnika,
–  wybrać pole „nowy zapis na imprezę” (domyślnie MTB Gdynia Maraton),
– zaznaczyć pole „nowy zawodnik” w którym należy wpisać dane nowej osoby,
– wybrać interesujący nas wyścig,
– zakończyć proces rejestracji klikając w pola „dalej” 

37. Aby zgłosić do wyścigu nową osobę, bez zakładania dla niej osobnego profilu, należy:

– zalogować się na swój Profil Zawodnika,
– wybrać pole „nowy zapis na imprezę” (domyślnie MTB Gdynia Maraton),
– zaznaczyć pole „nowy zawodnik” w którym należy wpisać dane nowej osoby,
– wybrać interesujący nas wyścig,
– zakończyć proces rejestracji klikając w pola „dalej”,

38. Czym jest i czemu służy karta startowa?

Jest potwierdzeniem poprawnej rejestracji zawodnika na MTB Gdynia Maraton. Celem jej wprowadzenia jest ułatwienie zawodnikom odebrania pakietu startowego. Karta startowa zawiera numer id, numer startowy, imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania.

Uwaga! Dla własnego bezpieczeństwa nie udostępniaj karty startowej osobom niepowołanym. Nie publikuj jej w mediach społecznościowych i nie rozpowszechniaj.

39. Kiedy otrzymam kartę startową?

Karta startowa dostępna jest w panelu zawodnika w zakładce „Szczegółowe dane zawodnika”. Każdy
z zawodników otrzyma ją w ciągu od kilku dni od zamknięcia listy.

40. Jak odebrać pakiet startowy?

Aby odebrać pakiet startowy, należy przybyć do biura zawodów i ustawić się do stanowiska o numerze odpowiadającym numerowi startowemu. Musisz posiadać kartę startową lub dokument tożsamości ze zdjęciem. Kartę startową możesz okazać w formie wydrukowanej lub wyświetlić na dowolnym urządzeniu mobilnym. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek problemy skieruj swoje kroki do punktu informacji. Tam postaramy się go rozwiązać.

41.  Jak wygląda odbiór pakietów dla wyścigów młodzieżowych?

Odbiór pakietów startowych odbywa się na podstawie karty startowej (wysłanej na profil zawodnika) lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeżeli zawodnik jest niepełnoletni, to przy odbiorze pakietu musi zostać dostarczona podpisana zgoda rodzica. W przypadku zawodników poniżej 13 roku życia muszą oni przybyć do biura z opiekunem.

42. Czy  w związku z wyścigiem będą utrudnienia w ruchu kołowym?

Tak, W związku z organizacją w/w imprezy zachodzi konieczność czasowego zamknięcia ruchu na następujących ulicach w następujących dniach:

W dniu 23 Września (sobota) w godzinach 6:00 – 17:00:
– ul. Olimpijskiej.

W dniu 23 Września (sobota) w godzinach 9:00 – 15:00 na następujących ulicach:
– ul. Małokacka na odcinku od stacji benzynowej „Pod Żaglami” do ul. Olimpijskiej,
– ul. Stryjska na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Halickiej,
– ul. Olkuska na odcinku od ul. Łęczyckiej do granicy z lasem,
– ul. Sportowa na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Wileńskiej,
– ul. Wileńska.

W dniu 23 Września (sobota) w godzinach 09:30 – 10:30
– ul. Stryjska na odcinku od ul. Olimpijskiej do Węzła Macieja Brzeskiego,
– ul. Halicka na odcinku od ul. Węzła Macieja Brzeskiego do ul. Olkuskiej,
– ul. Olkuska od ul. Halickiej do ul. Łęczyckiej,

W dniu 24 września (niedziela) w godzinach 6:00 – 16:00:
– ul. Olimpijskiej,

W dniu 24 września (niedziela) w godzinach 9:00 – 14:00
– ul. Sportowa na odcinku ul. Olimpijskiej do ul. Wileńskiej,
– ul. Wileńska