Basen przy Gimnazjum i Liceum Jeziutów

ul. Tatrzańska 35
81 – 313 Gdynia