Basen przy Szkole Podstawowej Nr 39

ul. Unruga 88
81 – 466 Gdynia