Lodowisko miejskie przy ul. Bema 33

LodowiskoWraz z początkiem września 2017 Gdyńskie Centrum Sportu przejęło od Młodzieżowego Domu Kultury funkcję administratora sztucznego lodowiska miejskiego przy  ulicy Bema 33. 

Lodowisko przy ul. Bema funkcjonuje od kilkunastu lat. W okresie zimowym cieszy się olbrzymią popularnością – co roku korzysta z niego średnio 25 tysięcy osób. Tafla ma powierzchnię 20 na 30 metrów, a na miejscu można skorzystać z wypożyczalni łyżew.

Lodowisko w sezonie zimowym 2017/18 rozpoczyna swoją działalność w dniu 2 listopada. Będzie udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem i grafikiem (poniżej).

GRAFIK LODOWISKA PRZY ULICY GEN. JÓZEFA BEMA 33 W GDYNI

19-25 MARCA
26-31 MARCA

 

CENNIK LODOWISKA PRZY ULICY GEN. JÓZEFA BEMA 33 W GDYNI

I.            DLA POJEDYNCZYCH OSÓB  FIZYCZNYCH: 

LP.

UPRAWNIENIE

CZAS UDOSTĘPNIENIA KAŻDEGO WEJŚCIA

CENA BRUTTO

1.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

5,00 ZŁ

2.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

8,00 ZŁ

3.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB OD 18 DO 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

10,00 ZŁ

4.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA UCZNIÓW / STUDENTÓW PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ/ STUDENCKIEJ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

5,00 Zł

5.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA OKAZANIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

5,00 Zł

6.

KARNET* – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

45,00 ZŁ

7.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

72,00 ZŁ

8.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB OD 18 DO 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

90,00 ZŁ

9.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA UCZNIÓW / STUDENTÓW PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ / STUDENCKIEJ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

45,00 ZŁ

10.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA OKAZANIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

45,00 ZŁ

II.          DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH PODMIOTÓW:

LP.

JEDNOSTKA

CZAS UDOSTĘPNIENIA KAŻDEGO WEJŚCIA

CENA BRUTTO

1.

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

180,00 ZŁ

III.        INNE USŁUGI:

LP.

USŁUGA

CZAS UDOSTĘPNIENIA

CENA BRUTTO

    1.

OSTRZENIE ŁYŻEW

———

5,00 ZŁ/PARA

    2.

UDOSTĘPNIENIE ŁYŻEW

NA CZAS WEJŚCIA

10,00 ZŁ/PARA

5,00 ZŁ/PARA W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

    3.

UDOSTĘPNIENIE KASKU

NA CZAS WEJŚCIA

1,00 ZŁ/SZTUKA

ZNIŻKI OD OBOWIĄZUJĄCEGO CENNIKA:

Podmioty, w tym m.in. kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne realizujące zadania własne Gminy Gdynia z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży lub w zakresie organizacji nieodpłatnych imprez sportowych będącym elementem szkolenia dzieci lub młodzieży. Przy czym podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być zarejestrowane we właściwym związku sportowym dla danej dyscypliny sportowej i brać czynny udział w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez ten związek.

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

 

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

1,00 ZŁ

Gmina Gdynia wraz z jej jednostkami pomocniczymi, jednostki związane z samorządem Gminy Gdynia, w tym m. in. jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakłady budżetowe, z wyłączeniem spółek prawa handlowego oraz administracji zespolonej realizujące zadania własne Gminy Gdynia w zakresie prowadzonej przez nie działalności

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

1,00 ZŁ

Organizacje Sportowe, Polskie Związki Sportowe (rozumiane zgodnie z ustawą o sporcie) na cele związane z wykonywaniem swojej statutowej działalności, w szczególności w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

1,00zł

Dla rodzin posiadających ważną kartę Gdynia Rodzinna.

———

KAŻDA ROZPOCZĘTA 1 GODZINA

w ramach uprawnienia wskazanego w tabeli I l.p. 1-3.

50% ceny wskazanej w tabeli I Lp. 1 – 3.

Zastrzeżenia:

1. Do każdego wydarzenia (dłuższego niż pojedynczy mecz, trening, sparing) należy doliczyć 300,00 zł tytułem kosztów eksploatacji (tj. zużycia wody oraz energii elektrycznej); 2. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym cennikiem, cena konkretnego wydarzenia podlega każdorazowym negocjacjom; 3. Na tafli może przebywać jednorazowo maksymalnie 120 osób; 4. Zarządca zastrzega sobie zmianę terminu udostępnienia obiektu ze względu na potrzebę dostosowania jego do funkcji ślizgawki; 5. Do stawek wskazanych w zniżkach od obowiązującego cennika należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjaśnienia * Karnet należy wykorzystać we właściwym sezonie „zimowym” w którym został nabyty, tj. w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

W przypadku pytań w sprawie działania lodowiska i grafiku, w tym dla szkół, których uczniowie korzystają z lodowiska, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 785-174 -766 lub na adres email lodowisko@gdyniasport.pl. 

 

Lodowisko Miejskie

Generała Józefa Bema 33 81-381 Gdynia

tel: 785 174 766 e-mail lodowisko@gdyniasport.pl  

Pobierz zip