Pewik Gdynia

Pewik Gdynia Sp. z o.o. dostarcza wodę do Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa części gminy Wejherowo i Kosakowo. Wysokiej jakości, smaczna, a przy tym zdrowa woda pochodzi wyłącznie z podziemnych pokładów wodonośnych.

Według obowiązującej klasyfikacji odpowiadają one I klasie czystości wód, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka.