Dwa lata projektu Memtrain za nami

Liczby nie pozostawiają złudzeń. Statystyki dotyczące szybkiego wzrostu liczby osób starszych w populacji są alarmujące, a potrzeba znalezienia sposobów na poprawę stanu zdrowia i dobrego samopoczucia osób w tej grupie wiekowej jest nagląca. Jak temu zaradzić? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy projektu „Memtrain: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing”, który przez 2 lata odbywał się w 6 europejskich miastach, w tym w Gdyni.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia. Wyróżnia w niej trzy zasadnicze etapy – wiek podeszły, tzw. wczesną starość (wiek od 60 do 75 roku życia), wiek starczy, tzw. późną starość (wiek od 75 do 90 roku życia) i wiek sędziwy, tzw. długowieczność (powyżej 90 roku życia).

Pomimo ogromnego postępu cywilizacyjnego wpływającego na wydłużenie życia ludności naturalne zmiany związane z wiekiem powodują pogorszenie sprawności zarówno fizycznej jak i umysłowej osób starszych. Aby zmniejszyć niesprawność tej grupy wiekowej odpowiednia profilaktyka jest niezbędna. Najłatwiej osiągnąć ją poprawiając przede wszystkim aktywność fizyczną, która w połączeniu z treningiem pamięci wpłynie pozytywnie na proces starzenia. Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o to, by żyć dłużej, ale by żyć dłużej w zdrowiu.

Wydawać by się mogło, że aktywność fizyczna w pewnym wieku nie jest wskazana. Liczne badania prowadzone przez naukowców potwierdzają jednak, że w przypadku aktywnych seniorów śmiertelność jest niższa, a rozmaite dolegliwości, jak zachorowania na choroby serca i układu krwionośnego są mniejsze. Mimo że nie ma możliwości powstrzymania procesu starzenia, to uprawiający sport seniorzy mogą go opóźnić o kilka lat. Dzięki aktywności fizycznej osoby starsze mogą poczuć komfort życia i niezależność od pomocy innych. Powyższe tezy wzięto pod lupę, a ponadto połączono je z ćwiczeniami umysłowymi.

Odpowiedzi na trudne pytanie dotyczące sposobów starzenia się w zdrowiu szukano w 6 krajach: Czechach, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, Słowenii oraz Polsce. Wśród zaangażowanych podmiotów znajdowały się uczelnia publiczna, sportowe centrum badawcze, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe oraz związki i stowarzyszenie sportowe. Od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r. wcielili oni w życie projekt Memtrain, którego nazwa stanowi akronim tłumaczony jako trening pamięci dla osób starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne z treningiem mózgu i promujący zdrowe starzenie się.

Idea projektu przewidywała dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez profesjonalnych instruktorów sportowych, trenerów umysłu, naukowców, psychologów i specjalistów ds. bezpieczeństwa w sporcie. Dwa lata jego trwania stanowiły okres intensywnej wymiany doświadczeń, współpracy międzynarodowego grona ekspertów, a także były okazją do licznych ćwiczeń z udziałem osób starszych. W każdym z miast odbywały się zajęcia łączące gry usprawniające pamięć oraz aktywność fizyczną. Nie zabrakło także badań naukowych, które zrealizowano na podstawie wytycznych przedstawionych przez organizację Uniwersytet Miguel Hernandez de Elche. Stworzono również kanał w serwisie YouTube, gdzie przygotowano specjalne ćwiczenia, które dostosowano do możliwości osób starszych.

Aktywności były monitorowane i analizowane, a na podstawie ewaluacji powstał specjalny podręcznik, który zostanie wykorzystany do promowania zdrowego starzenia się osób starszych. Już wkrótce będzie go można znaleźć i bezpłatnie pobrać w zakładce projektu na stronie TUTAJ. Pojawią się tam informacje nie tylko o sporcie, ale również o aktywności fizycznej połączonej z ćwiczeniem umysłu, co jest sprawdzonym sposobem na poprawę zdrowia seniorów, ich jakości życia, a także ich pozycję na rynku pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znaleźć można na dedykowanym portalu www.memtrain.eu, a także jego kanałach social media.