Konkurs literacko-plastyczny z Gdynią na fali!

gdynia na fali konkursGdynia na fali to program edukacji żeglarskiej dedykowany najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Jego celem jest przede wszystkim promocja żeglarstwa oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży nadmorskiego charakteru Gdyni.

Serdecznie zapraszamy wszystkie klasy gdyńskich Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie.

  • Zadanie konkursowe – opowiadanie o tematyce żeglarskiej stworzone wspólnie przez uczniów w ramach tej samej klasy

  • Format pracy – dowolny

  • Technika wykonania pracy – dowolna (np. kredki, farby, wycinanki)

  • Każda praca musi zawierać nazwę programu „Gdynia na fali” na stronie tytułowej

Podpisane prace (numer klasy, nazwa szkoły, dane kontaktowe, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) należy dostarczyć do dnia 15 lutego 2016 roku, do godziny 15:30 do siedziby Organizatora osobiście bądź pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9

81-538 Gdynia

z dopiskiem „Gdynia na fali”

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie Gdyńskiego Centrum Sportu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 lutego 2016 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie.

Pobierz zip