Kolejne spotkanie partnerów projektu MEMTRAIN za nami

W dniach 22-24 kwietnia br. Przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Sportu odwiedzili Irlandię. Celem wizyty w Dublinie było spotkanie organizowane w ramach projektu „Memtrain: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Partnerzy poszczególnych krajów zjechali się do stolicy zielonej wyspy po to, aby podsumować działania partnerów organizacji, którzy przez 10 tygodni koordynowali w swoich ośrodkach zajęcia łączące gry usprawniające pamięć oraz aktywność fizyczną. Podczas spotkania przedstawiciele Uniwersytetu Miguel Hernandez de Elche zaprezentowali zbiorcze wyniki badań, które towarzyszyły ewaluacji.  Ponadto, omówiono kwestie funkcjonowania kanału YouTube oraz wyboru narzędzi niezbędnych do prawidłowego promowania projektu. Na zakończenie przedstawiono działania związane z ostatnim spotkaniem projektu, które we wrześniu 2018 roku odbędzie się w Czechach.

Mimo że projekt jeszcze się nie kończy, to już z satysfakcją można stwierdzić, że dotychczasowa praca dawał pożądane efekty. Jesteśmy pewni, że ostatnie spotkanie będzie pozytywną kumulacją wszystkich zadań – tych, które już zrealizowaliśmy i tych, które dopiero przed nami.

Galeria projektu