Konkurs „Co robić, aby być zdrowym”

„Move up to be healthy and happy” (Ruszaj się aby być zdrowym i szczęśliwym) to międzynarodowy projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego koordynatorem jest Gdyńskie Centrum Sportu. Jego celem jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu.

 Serdecznie zapraszamy klasy II szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie

„Co robić, aby być zdrowym”

 1. Przygotujcie z klasą film na temat Co robić, aby być zdrowym.

2. Film może być nakręcony w dowolnej formie oraz dowolną techniką, jednakże musi trwać 1 minutę (+/-15 s.)

3. W filmie należy użyć tytułu Projektu czyli „Move up to be healthy and happy”.

4. Prześlij film na adres projekty@gdyniasport.pl do dnia 21 kwietnia 2017 roku (liczy się data wpływu) do siedziby Organizatora  wraz z załączonym opisem (Imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy, klasa, szkoła, telefon kontaktowy).

Adres Organizatora:

 Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9

81-538 Gdynia

z dopiskiem „Move up”

e-mail: projekty@gdyniasport.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Gdyńskiego Centrum Sportu:

 http://gdyniasport.pl/kategoria/projekty/erasmus-sport/aktualnosci-move-up/

Na zwycięzców konkursu czekają upominki.

EU flag-Erasmus+_vect_POSmove_up

Pobierz zip