Pracowite 10 tygodni pilotażu za nami!

W czwartek 8 lutego zakończyliśmy cykl 10-tygodniowych zajęć, łączących gry usprawniające pamięć oraz aktywność fizyczną w postaci Zumby. Zajęcia skierowane były do seniorów powyżej 55 roku życia i odbyły się w ramach międzynarodowego projektu MEMTRAIN, współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus + .

Głównym założeniem spotkań było przeprowadzenie ewaluacji wśród uczestników. Badania naukowe zrealizowano na podstawie wytycznych przedstawionych przez Uniwersytet Miguel Hernandez de Elche, na początku i na końcu cyklu spotkań. Uczestnicy zostali poddani testom na zapamiętywanie słów oraz koncentrację i podzielność uwagi w Stroop Test, a następnie sprawdzali się w tzw. testach fizycznych „8 Feet Up and Go” oraz „6 Minutes Walk”. Pomiary te stały się głównym narzędziem do zweryfikowania możliwości fizycznych seniorów oraz ich sprawności umysłowej.

Cykl innowacyjnych i zarazem bezpłatnych spotkań z wykwalifikowanym trenerem na czele, doskonale sprawdził się wśród seniorów. Zajęcia prowadzone były co tydzień o stałej porze. Każdy senior nawet najbardziej wymagający mógł sprawdzić się w ćwiczeniach takich jak: naśladowanie i powtarzanie ruchów klaskania w różnej sekwencji oraz tempie, wyszukiwanie synonimów, zapamiętywanie losowych słów wypowiadanych przez prowadzącego, dopasowanie wyrazów do kolorów, wyszukiwanie przeciwieństw, wzrokowe zapamiętywanie rzeczy kolejno występujących po sobie.

Na podstawie odbytych zajęć oraz przeprowadzonej ankiety wśród uczestników programu, można śmiało stwierdzić iż chęć uczestniczenia w tego typu zajęciach jest ogromna, a wysiłek fizyczny oraz gry pamięciowe, to doskonały sposób na pobudzenie ciała i umysłu.

Galeria projektu