Spotkanie Lokalnej Grupy Doradczej ds. seniorów

 Nie kochasz mnie, bo nie dbasz o siebie” (Jadwiga, lat 65, o swoim współmałżonku) – to najlepsze podsumowanie pierwszego spotkania Lokalnej Grupy Doradczej ds. seniorów, które odbyło się w dniu 24 maja br. w Gdyni. 

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci Gdyńskiego Centrum Sportu, Stowarzyszenia Jestem Ważny, trenerzy sportowi, przedstawiciele klubów seniora oraz koordynatorka projektów promujących zdrowie z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia.

Celem spotkania była przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy zaproszonymi gośćmi, a także dyskusja na temat problemów osób starszych, ich potrzeb, form motywacji do zdrowego stylu życia oraz oferty usług dla seniorów. Efektem spotkania są opracowane wytyczne, jakie powinny znaleźć się w podręczniku dobrych praktyk, który to powstanie w ramach realizowanego projektu GOAL.  

Galeria projektu