Informacja – Program Szkolny Klub Sportowy

Zamieszczamy informację przekazaną od Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, że prowadzony jest dodatkowy nabór do Programu „ Szkolny Klub Sportowy”.

Wiele szkół, które wcześniej zapisały się do programu nie poinformowały WSZS w Gdańsku o nie podjęciu zajęć w swoich szkołach z różnych przyczyn. Po przez to jest ponad 20 grup do zagospodarowania. Więcej informacji i szczegółów na stronie www.wszs.pomorze.pl w linku aktywacyjnym do Programu SKS.