GCS.DZPI.2710.40.2018

Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Pliki do pobrania

Pobierz
27.08.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.2M)
Pobierz
23.07.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (732.5k)
Pobierz
19.06.2018 | Informacja z otwarcia ofert (404.8k)
Pobierz
15.06.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (312k)
Pobierz
15.06.2018 | Modyfikacja SIWZ (622.4k)
Pobierz
15.06.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - tekst jednolity (1.7M)
Pobierz
15.06.2018 | Pytania i odpowiedzi II (338.1k)
Pobierz
13.06.2018 | Pytania i odpowiedzi I (308.1k)
Pobierz
07.06.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (2.7M)
Pobierz
07.06.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.4M)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (87k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (19k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.6k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (1.6M)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (38k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (19.8k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt ulotki nr 1 (880.5k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt ulotki nr 2 (803.2k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt plyty PCV (774.1k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt tablic (17.3M)

 

Pobierz zip