GCS.DZPI.2710.6.2019

Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019

Pliki do pobrania

Pobierz
04.02.2019 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.3M)
Pobierz
29.01.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I (675.7k)
Pobierz
29.01.2019 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II (665.9k)
Pobierz
22.01.2019 | Informacja z otwarcia ofert cz I (308.6k)
Pobierz
22.01.2019 | Informacja z otwarcia ofert cz. II (307.3k)
Pobierz
22.01.2019 | Informacja (178.2k)
Pobierz
14.01.2019 | Ogłoszenie o zamówieniu (262.9k)
Pobierz
14.01.2019 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5.6M)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (97k)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (18.7k)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.3k)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 4A do SIWZ - Wzór umowy (1.7M)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 4B do SIWZ - Wzór umowy (1.7M)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (37.5k)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (32.5k)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Rysunek barierki wolnostjącej (1.3M)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Rysunek barierki skośnej z nadrukiem (1.8M)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o poświadczeniu autentyczności (31k)
Pobierz
14.01.2019 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu (20.4k)
Pobierz zip