GCS.DZPI.2710.61.2019

Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul.Tatrzańskiej w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP
https://portal.smartpzp.pl/gcs