GCS.DZPI.2711.16.2019

Dodatkowe roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych czynności co zamówieniu podstawowym wskazanym w ramach przetargu nieograniczonego o numerze GCS.DZPI.2710.11.2017 na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo – gumowej na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego położonego w Gdyni przy ul. Reja”.

Pobierz zip