GCS.DZPI.2710.45.2018

Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 – etap I inwestycji

Pliki do pobrania

Pobierz
11.09.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie nr 500217952 (1.6M)
Pobierz
10.09.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie (951k)
Pobierz
31.07.2018 | Informacja z otwarcia ofert (392.6k)
Pobierz
31.07.2018 | Informacja (178.2k)
Pobierz
24.07.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (262.9k)
Pobierz
24.07.2018 | Modyfikacja 2 SIWZ (436.8k)
Pobierz
24.07.2018 | Pytania i odpowiedzi (1.6M)
Pobierz
18.07.2018 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (366.7k)
Pobierz
18.07.2018 | Modyfikacja SIWZ (438.2k)
Pobierz
09.07.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (447.7k)
Pobierz
09.07.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa boiska Starodworcowa (7.7M)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (61k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.7k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (18.3k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.9M)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36.5k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (37.5k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 8 Projekt Budowlany (36.7M)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 9 Projekt Wykonawczy etap I (21.1M)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (1.5M)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 11 Przedmiar robót Budowa przyszkolnego obiektu sportowego przy szkole Podstawowej Nr 20_Etap I (102.6k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 12 Przedmiar robót nakładka etap 1 (228.8k)
Pobierz
09.07.2018 | Załącznik nr 13 do SIWZ - oświadczenie zobowiązanie podmiotu (18.2k)
Pobierz zip