„Marzenia się spełniają nie tylko z Okazji Urodzin”

„Marzenia się spełniają” to hasło przewodnie uroczystości w Szkole Podstawowej 44 w Gdyni, która 25 maja obchodziła swoje 30 lecie. List gratulacyjny w imieniu Prezydenta Miasta, przekazał Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu – Marek Łucyk, który przez 13 lat pełnił funkcję radnego, podejmując działania związane przede wszystkim ze sportem, również w dzielnicy Obłuże.

Jestem zadowolony z tak wspaniale rozwijającej się współpraca między Szkołą, Radą Dzielnicy i Gdyńskim Centrum Sportu. Wcześniej dzięki wzajemnemu połączeniu sił powstały nowoczesne ogólnodostępne boiska do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej. Wybudowana została sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6. Zmienił się też teren wokół ronda przy ul. Cechowej. Wymieniona nawierzchnia chodników, dróg dojazdowych do szkoły oraz miejsc postojowych w rejonie budynku. Na terenie szkoły pojawiły się ławki i trawniki – podkreślał Marek Łucyk, Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Miasto Gdynia jest na etapie przygotowania kompleksowych zagospodarowań przestrzeni przy poszczególnych szkołach, dokonuje obliczeń i w miarę posiadanych środków, zleca wykonanie dokumentacji projektowych, obejmujących zakresem podział inwestycji na kilka etapów, po ostatecznej konsultacji z przedstawicielami szkoły.

Pierwszą okazją w ramach której powstać może siłownia zewnętrzna, będzie kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego 2018. Przypomnijmy, że BO jest procesem, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części publicznego budżetu na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich samych. Obszar 1400 m2 , na którym powstanie małe centrum rekreacyjne, będzie dostępny dla mieszkańców Obłuża i okolic przez 7 dni w tygodniu, wyposażony w 15 nowoczesnych stanowisk do ćwiczeń fizycznych.

Z obserwacji wiemy, że mieszkańcy coraz częściej uprawiają rekreacyjnie sport. Zależy nam na promocji tego zjawiska i zwiększaniu oferty aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzudodał  Marek Łucyk Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, wręczając jubileuszowej Szkole pamiątkowe tablice przedstawiające zamysł inwestycji.

Pobierz zip

Aktualności