Zaproszenie do współpracy

Gdyńskie Centrum Sportu w imieniu gminy Gdynia zaprasza do współpracy i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez m.in. szkolenie dzieci i młodzieży, organizację zawodów i rozgrywek sportowych, na realizację których ubiegać się można o dotacje z budżetu gminy Gdynia.
Zasady i tryb udzielania dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonujących zadania gminy, reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych współpracą w tym zakresie, na naszej stronie „dotacje na sport” zamieszczać będziemy aktualnie obowiązujące akty prawa powszechnego i lokalnego.