Lodowisko przy ul. Bema

Lodowisko przy ul. Bema funkcjonuje w sezonie jesienno-zimowym już od kilkunastu lat. Cieszy się olbrzymią popularnością – co roku korzysta z niego średnio 25 tysięcy osób. Tafla ma powierzchnię 20 na 30 metrów, a na miejscu można skorzystać z wypożyczalni łyżew. Obiekt udostępniany jest na zasadach określonych w regulaminie i zgodnie z obowiązującym cennikiem (poniżej). grafikiem (poniżej). Gdyńskie Centrum Sportu funkcję administratora obiektu pełni od września 2017 roku, kiedy to przejęła ją od Młodzieżowego Domu Kultury.

POBIERZ CENNIK LODOWISKA W PLIKU PDF

CENNIK LODOWISKA

Załącznik do zarządzenia nr 4448/21/VIII/S
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.11.2021 r.

 

CENNIK LODOWISKA PRZY ULICY GEN. JÓZEFA BEMA 33 W GDYNI

 1. DLA POJEDYŃCZYCH OSÓB  FIZYCZNYCH:

LP.

UPRAWNIENIE

CZAS UDOSTĘPNIENIA KAŻDEGO WEJŚCIA

CENA BRUTTO

1.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

6,00 ZŁ

2.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

10,00 ZŁ

3.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB OD 18 DO 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

12,00 ZŁ

4.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA UCZNIÓW / STUDENTÓW PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ/ STUDENCKIEJ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

6,00 Zł

5.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA OKAZANIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

6,00 Zł

6.

KARNET* – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

54,00 ZŁ

7.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

90,00 ZŁ

8.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB OD 18 DO 65 ROKU ŻYCIA

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

108,00 ZŁ

9.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA UCZNIÓW / STUDENTÓW PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ / STUDENCKIEJ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

54,00 ZŁ

10.

KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA OKAZANIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

54,00 ZŁ

 

 

 1. DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH PODMIOTÓW:

LP.

JEDNOSTKA

CZAS UDOSTĘPNIENIA KAŻDEGO WEJŚCIA

CENA BRUTTO

1.

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

240,00 ZŁ

 1. INNE USŁUGI:

LP.

USŁUGA

CZAS UDOSTĘPNIENIA

CENA BRUTTO

 1.  

OSTRZENIE ŁYŻEW

---------

7,00 ZŁ/PARA

 1.  

UDOSTĘPNIENIE ŁYŻEW

NA CZAS WEJŚCIA

12,00 ZŁ/PARA

6,00 ZŁ/PARA W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1.  

UDOSTĘPNIENIE KASKU

NA CZAS WEJŚCIA

2,00 ZŁ/SZTUKA

ZNIŻKI OD OBOWIĄZUJĄCEGO CENNIKA:

Podmioty, w tym m.in. kluby sportowe
tj. stowarzyszenia kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne prowadzące działalność w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży (w tym realizujące zadania publiczne objęte dotacją Gminy Gdynia z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży lub w zakresie organizacji nieodpłatnych imprez sportowych będącym elementem szkolenia dzieci i młodzieży), zarejestrowane we właściwym związku sportowym dla danej dyscypliny sportowej i biorące czynny udział w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez ten związek.

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

 

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

20,00 ZŁ

Gmina Gdynia wraz z jej jednostkami pomocniczymi, jednostki związane z samorządem Gminy Gdynia, w tym m. in. jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakłady budżetowe, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, administracji zespolonej realizujących zadania własne Gminy Gdynia w zakresie prowadzonej przez nie działalności oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia tj. przedszkola szkoły podstawowe,  gimnazja, licea i  technika w ramach prowadzonych zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego.

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

20,00 ZŁ

Jednostki organizacyjne Gminy Gdynia tj. przedszkola, szkoły podstawowe,  licea i  technika w ramach prowadzonych zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

BEZPŁATNIE

Organizacje Sportowe, Polskie Związki Sportowe (rozumiane zgodnie z ustawą o sporcie) na cele związane z wykonywaniem swojej statutowej działalności, w szczególności w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.

MECZ

TRENING

SPARING

WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA

20,00zł

Dla rodzin posiadających ważną kartę Gdynia Rodzinna

---------

KAŻDA ROZPOCZĘTA 1 GODZINA

w ramach uprawnienia wskazanego
w tabeli I l.p. 1-3.

50% ceny wskazanej w tabeli I Lp. 1 – 3.

Dla rodzin posiadających ważną Kartę Mieszkańca

---------

KAŻDA ROZPOCZĘTA 1 GODZINA

w ramach uprawnienia wskazanego
w tabeli I l.p. 1-3.

20% ceny wskazanej w tabeli I Lp. 1 – 3.

 

Zastrzeżenia:

 1. Do każdego wydarzenia (dłuższego niż pojedynczy mecz, trening, sparing) należy doliczyć 500,00 zł tytułem kosztów eksploatacji (tj. zużycia wody oraz energii elektrycznej) za każdy dzień wydarzenia;
 2. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym cennikiem, cena konkretnego wydarzenia podlega każdorazowym negocjacjom;
 3. Na tafli może przebywać jednorazowo maksymalnie 120 osób, chyba że aktualne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii stanowią inaczej;
 4. Zarządca zastrzega sobie zmianę terminu udostępnienia obiektu ze względu na potrzebę dostosowania jego do funkcji ślizgawki;
 5. Do stawek wskazanych w zniżkach od obowiązującego cennika należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Zniżki nie sumują się.

Wyjaśnienia

* Karnet należy wykorzystać we właściwym sezonie „zimowym” w którym został nabyty, tj. w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Kontakt

W przypadku pytań w sprawie działania lodowiska i grafiku, w tym dla szkół, których uczniowie korzystają z lodowiska, prosimy o kontakt mailowy pod numerem telefonicznym:

 

Lodowisko Miejskie
ul. Generała Józefa Bema 33
81-381 Gdynia
tel.: 785-174-766
e-mail: lodowisko@gdyniasport.pl