Instrukcje

  • Zgłoszenia firmowe: 

W zgłoszeniu należy podać: nazwę i adres firmy, nazwę pod jaką występować będzie firma podczas rywalizacji oraz opcjonalnie jej logo/grafikę w wymiarach 450x450. W tytule należy wpisać „Zgłoszenie DPJR 23”.

Po potwierdzeniu firmy oraz jej założeniu przez organizatora lokalnego, koordynator dostanie dostęp do profilu firmy w postaci hasła, które należy przekazać pracownikom, aby mogli dołączyć do konkursu.

  • Zgłoszenia indywidualne

Po zgłoszeniu firmy przez koordynatora, każdy chętny do udziału w konkursie pracownik musi pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację „Aktywne miasta”. Następnie po podaniu hasła otrzymanego przez koordynatora należy dołączyć do rywalizacji „Do Pracy Jadę Rowerem”.

Przystępując do rywalizacji należy wybrać Miasto lub obszar metropolitarny, dla którego zbierane są kilometry – w przypadku „Do Pracy Jadę Rowerem” musi to być Gdynia.