Chwarzno-Wiczlino

Zajęcia w dzielnicy Chwarzno-Wiczlnio odbywają się w Szkołle Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza 60)

Plakat zajęć na Chwarznie-Wiczlinie

Strona główna Gdyńskiego Poruszenia