Baza sportowa ZSO nr 6 #wGdyni zyska nowy blask

Aktualności Inwestycje

To będzie ważny dzień dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. 19 sierpnia nastąpi otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych, którego zadaniem będzie przebudowa terenów uszczelnionych przy ul. Generała Józefa Hallera. 

Obecnie teren ZSO nr 6 w Gdyni wygląda tak:

Mowa o nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 1933 m2 przeznaczonej m.in. na boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Pozostała część to plac apelowy i zeskok do skoku w dal, odznaczający się jedynie obrzeżami – opisuje Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. I dodaje: – Teren zyska nowe rozwiązania komunikacyjne, które uwzględniającą potrzeby osób poruszających się na wózkach, przebudowane zostaną również schody od ul. Hallera.

Dlatego już niedługo uczniowie będą mogli korzystać z zupełnie nowej bazy sportowej.

Zbudujemy trzy nowe boiska: jedno piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz dwa poliuretanowe, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy unihokeja – tłumaczy wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk. – W planach mamy odnowienie zeskoku do skoku w dal, a także zmianę nawierzchni placu apelowego na wodoprzepuszczalną kostkę betonową. Dzięki tym działaniom baza sportowa zyska nowy blask – dodaje.

Boiska zabezpieczać będą piłkochwyty o wysokości czterech metrów. Całość obiektu dopełni mała architektura, w skład której wejdą m.in.:  stojaki na rowery, ławki i śmietniki. Nawierzchnie sportowe z trawy syntetycznej oraz poliuretanu będą przepuszczalne dla wody i ułożone na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających.

Inwestycja zakłada również przebudowę schodów terenowych, chodników oraz ułożenia przepustów pod przyszłe oświetlenie obiektów sportowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami powstaną dwie specjalne pochylnie: pierwsza wykonana z kostki betonowej i druga – na dolnym tarasie – o konstrukcji stalowej z płyt kompozytowych.

Prace nad zagospodarowaniem tej przestrzeni rozpoczęły się w oparciu o projekt Budżetu Obywatelskiego 2019, przy czym o znacznie skromniejszym zakresie, o wartości  310 200 zł. Jak w przypadku wielu inwestycji prowadzonych przez GCS, projekt objął jednak kompleksowe zagospodarowanie terenu, co przyniesie zdecydowanie lepszy efekt. Dodatkowe źródła finansowania pozwolą na realizację całego projektu, bez potrzeby jego etapowania – podsumowuje dyrektor.

*****
Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II”. 

Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.