Praca

Informujemy, iż wszelkie dokumenty aplikacyjne, przesyłane poza trybem konkursowym nie będą rozpatrywane, a otrzymane dokumenty (niezależnie czy w formie papierowej czy elektronicznej) zostaną zniszczone, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane, ani archiwizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu.