Plażowe boiska do piłki siatkowej

W sezonie wakacyjnym na plaży Gdynia Śródmieście znajduje się 10 ogólnodostępnych boisk. Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, a więc jeśli tylko boisko stoi puste, każdy chętny może z niego skorzystać.

Boiska wyłączone zostaną jedynie na potrzeby imprez organizowanych przez miasto Gdynia oraz administratora plaż – Gdyńskie Centrum Sportu, gdyńskie kluby oraz partnerów.

Aktualny kalendarz z godzinami oraz datami imprez.

plan boisk na plaży Gdynia Śródmieście (mapka)

Kontakt

Dział Sportu i Zadań Dzielnicowych
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
tel.: (58) 622-11-64 wewn.
e-mail: l.ceyrowski@gdyniasport.pl

Kierownik Działu Sportu i Zadań Dzielnicowych: Łukasz Ceyrowski