Zajęcia Gdyńskiego Poruszenia wciąż odwołane – informacje w najbliższym czasie

Projekty Gdyńskie Poruszenie

Informujemy, że bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywające się w ramach Gdyńskiego Poruszenia pozostaną zawieszone. Szczegóły dotyczące wznowienia aktywności lub dalsze decyzje o ich wstrzymaniu publikowane będą do 14 marca 2022 r.  na stronie www.gdyniasport.pl w formie aktualności oraz zakładce Bezpłatne zajęcia. W najbliżym czasie publikowane będą również informacje dotyczące zajęć w ramach Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic.

Przypomnijmy, że zajęcia wstrzymane zostały w związku z troską o bezpieczeństwo uczestników i trenerów w wyniku pogarszającej się sytuacji epidemicznej w naszym mieście oraz całym kraju.

Prosimy o wyrozumiałość wyrażając jednocześnie nadzieję na powrót do aktywności sportowej możliwie szybko.