Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci w dwóch kolejnych dzielnicach

W poniedziałek, 11 lipca, startują kolejne zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-7 lat, których źródłem finansowania są środki Budżetu Obywatelskiego Gdyni. Treningi dla najmłodszych miłośników ruchu odbywać się będą na Witominie oraz Chwarznie-Wiczlinie. Udział jest bezpłatny.

Zajęcia skierowane są do mieszkańców tych dwóch gdyńskich dzielnic, a ich adresatami są dziewczynki i chłopcy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Projekt stanowi ważne uzupełnienie oferty miasta Gdyni w zakresie edukacji i wychowania poprzez powszechny dostęp dzieci z dzielnicy do kultury fizycznej. W celu skutecznego przeprowadzenia zadania, zajęcia prowadzić będą osoby z wysokimi kompetencjami, między innymi Klubu Sportowego Stowarzyszenia Flauta Gdynia, a także pracownicy dydaktyczni placówek, na terenie których prowadzone będą zajęcia.

ZAPISY CHWARZNO-WICZLINO

Bezpłatne aktywności odbywać się będą w dwóch dzielnicach: Witominie oraz Chwarznie-Wiczlinie, osobno dla dziewcząt i dla chłopców, a limit osób w danej grupie wynosi 12. Aby wziąć udział należy wcześniej zapisać się z wykorzystaniem specjalnego formularza. Rejestracja na zajęcia poniedziałkowe i wtorkowe startuje w czwartki o godzinie 8:00, natomiast na zajęcia środowe i czwartkowe, w poniedziałki również o godzinie 8:00.

ZAPISY WITOMINO

Aktywności sportowe na Witominie odbywać się będą w obiekcie sportowym przy ul. Nauczycielskiej 9, natomiast na Chwarznie-Wiczlinie na terenie XVII LO i Przedszkola Samorządowego nr 59 przy ul. Wiczlińskiej 50 A/B. Wejście na teren boiska możliwy będzie wyłącznie przez teren przedszkola.