Biuletyn projektu Need Sport nr 1/2020

Aktualności Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem opisującym realizacje zadań projektu „Bringing Sport to Children With Special Needs”. Dany materiał będzie przesyłany drogą elektroniczną wszystkim instytucjom zaangażowanym w działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami w celu poszerzania grona odbiorców oraz wymiany doświadczeń.