Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Bałtyk” Gdynia

Aktualności

Prezydent Miasta Gdyni, informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 5043/22/VIII/S z dnia 17 maja 2022 roku przyznał dotację w kwocie 9.000 zł. dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Bałtyk” Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-538) ul. Olimpijska 5/9,  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069415 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sportowe szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej”.

Umowa o wsparcie zadania obejmuje termin jego realizacji od dnia 20.05.2022 r. do dnia 17.08.2022 r.