Kolejne spotkanie projektowe. Tym razem w Grecji

Projekty

Partnerzy międzynarodowego projektu „Bringing Sport toChildren with Special Needs” w  dniach 20-23 października 2019 roku uczestniczyli w kolejnym ważnym spotkaniu, które odbyło się w pięknym Patras położonym w  Grecji.

Spotkanie poświęcone było przeanalizowaniu wszelkich istotnych zagadnień związanych z realizacją projektu. Każdy z partnerów zaprezentował swoje dotychczasowe działania oraz przedstawił plany na najbliższe miesiące. Wszystkie prezentacje, a także towarzyszące im dyskusje okazały się bardzo produktywne i ukierunkowały przedstawicieli zaangażowanych państw do realizacji kolejnych założeń projektu na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Dzięki wspaniałej organizacji wizyty przez greckiego partnera, członkowie zespołu projektowego mieli możliwość uczestniczenia w pokazowej lekcji wychowania fizycznego w Centrum Sportowym, zaprezentowanej przez swoich podopiecznych.

Wymiana wiedzy oraz doświadczeń podczas całej wizyty w Grecji dodało energii i zmotywowało wszystkich partnerów do dalszej pracy.

Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2020 roku w Chorwacji dlatego też przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Sportu już rozpoczynają realizację kolejnego etapu przypisanych im działań.