Międzynarodowi partnerzy projektu PACE z wizytą w Gdyni

Projekty

W dniu 29 maja br. odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu „PACE – Physical Activity Enhancement”, którego gospodarzem było Gdyńskie Centrum Sportu. Wzięli w nim udział koordynatorzy projektu oraz trenerzy na co dzień aktywizujący seniorów do prowadzenia zdrowego stylu życiu.

Celem spotkania było, przede wszystkim, przedstawienie aktualnego stanu zaawansowania prac związanych z realizacją zaplanowanych działań, a także dyskusja na temat wyznaczonych rezultatów, jakimi są opracowanie podręcznika oraz filmów video. Partnerzy wymienili się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą z osobami starszymi, ustalili wstępny plan ewaluacji działań projektowych, omówili kwestie finansowe i zasady składania raportów.

Partnerzy projektu, pełni pozytywnej energii oraz motywacji, wrócili do swoich miast, by kontynuować zaplanowane działania zmierzające do promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną wśród osób w wieku 50+.

Logo Erasmus+