Na terenie SP 34 w Gdyni powstanie ogólnodostępna skocznia lekkoatletyczna

Aktualności Inwestycje

Wszczęto przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni.

Na terenie szkoły mieszczącej się przy ul. Cylkowskiego 5 powstanie rozbieg do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i niezbędnym wyposażeniem.

– To kolejny dowód na siłę gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki któremu gdynianie już wkrótce zyskają ogólnodostępną przestrzeń do realizowania sportowej pasji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Rozwinięcie oferty sportowej dostępnej w kolejnej gdyńskiej dzielnicy wpłynie pozytywnie na mieszkańców Redłowa, w szczególności na dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, które w tym miejscu będą mogły realizować swoje sportowe pasje, zamieniając telefony komórkowe na lekkoatletyczną bieżnię.

Projekt realizowany na terenie szkoły będzie miał celu przede wszystkim zapewnienie miejsca do zabawy i uprawiania sportu, w którym obowiązują pozytywne wzorce, możliwości nawiązania więzi na długie lata oraz pielęgnowanie wartości fair play.

Mamy nadzieję iż w niedalekiej przyszłości będzie tam można organizować bezpłatne zajęcia sportowe, obejmujące lekką atletykę, a także gry zespołowe – dodaje Tomasz Cząstka, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu.

Szacunkowa łączna wartość projektu wynosi 98 000 zł. Zgłosiła go Pani Liliana Wanta.