NeedSport – nowy projekt unijny wkracza do Gdyni

FOTO Projekty

Bringing Sport to Children with Special Needs – oto pełna nazwa nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Gdyńskie Centrum Sportu, jako reprezentant Miasta Gdyni, zostało zaproszone do współpracy przy międzynarodowej inicjatywie skupiającej się na potrzebach dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Projekt „Bringing Sport to Children with Special Needs” swoją działalność rozpoczął 1 września br. i przez kolejnych 36 miesięcy będzie się koncentrował na dzieciach ze specjalnymi potrzebami. Jego celem jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń w zakresie aktywności fizycznej dzieci ze specjalnymi potrzebami poprzez stworzenie podręcznika oraz aplikacji z konkretnymi ćwiczeniami dla różnych dysfunkcji. W efekcie prac międzynarodowego zespołu projektowego zwiększą się kwalifikacje grup docelowych na temat odpowiednich form aktywności sportowej dzieci ze specjalnymi potrzebami.  

Partnerzy w pierwszych miesiącach trwania projektu skupili się przede wszystkim na działaniach upowszechniających dążących do tego, by jak najszersze grono odbiorców poznało jego założenia. Gdyńskie Centrum Sportu opracowało kartę informacyjną z najważniejszymi informacjami o projekcie, zorganizowało spotkanie dla współpracowników wdrażające ich w szczegóły międzynarodowego przedsięwzięcia a także zaprezentowało projekt podczas konferencji miejskiej.

15 października dyrektor GCS, Marek Łucyk, opowiedział o genezie projektu, jego celach i zadaniach, a także przewidywanych rezultatach. Przytoczył badania naukowe, które udowadniają, że zajęcia sportowe oddziałują pozytywnie na dzieci ze specjalnymi potrzebami: poprawiają one ogólną kondycję, wpływają na czynności poznawcze, pomagają w kontroli wagi i sprzyjają prawidłowej gęstości kości. Jak sam podkreślił: – Dzięki aktywności fizycznej dzieci są zdrowsze także psychicznie. Poprawia się ich samoocena oraz zmniejsza ryzyko zachorowań, m.in. na cukrzycę. Projekt, do którego z radością przystępujemy, niesie ze sobą same korzyści!

Zainteresowane projektem instytucje zachęcamy do współpracy. Chętnie poznamy Państwa potrzeby w  zakresie objętym projektem, ale także skonsultujemy opracowany przez nas materiał.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać pod adresem: projekty@gdyniasport.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.