Nieoficjalne wyniki Biegu Niepodległości

Aktualności

Poniżej znajdują się nieoficjalne wyniki Biegu Niepodległości.

NIEOFICJALNE WYNIKI BIEGU I MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

Protesty dotyczące wyników zawodów przyjmowane są do dnia 12 listopada 2023 r. do godziny 13:30 wyłącznie na adres mailowy sekretariat@gdyniasport.pl.

Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia Biegu. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie.