Nieoficjalne wyniki Biegu Niepodległości

Aktualności

NIEOFICJALNE WYNIKI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

Protesty dotyczące wyników Biegu Głównego przyjmowane są do dnia 12 listopada 2022 r. do godziny 13:30 na adres mailowy sekretariat@gdyniasport.pl.

Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15 listopada 2022 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie..