Nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy SP nr 29 w Gdyni

Aktualności Inwestycje

Gdyńskie Centrum Sportu wszczęło postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego na gdyńskich Leszczynkach.

W ramach inwestycji realizowanej na podstawie wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (ID.2019/LES/0010) w zakresie inwestycji powstanie siłownia zewnętrzna dla dzieci wraz z placem zabaw i obiektami małej architektury – mówi Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Urządzenia osadzone zostaną na bezpiecznej nawierzchni, co wyeliminuje powstanie nieprzewidzianych urazów i kontuzji wśród ćwiczących na niej dzieci.

Rozebrane zostaną obecnie znajdując się tu stare nawierzchnie wykonane z kostki brukowej i betonu. Wpłynie to niewątpliwie na bezpieczeństwo i poprawę komfortu ćwiczących – dodaje sekretarz Miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni Rafał Klajnert.

W ramach inwestycji powstanie również zadaszone miejsce służące rekreacji, a nawierzchnia wokoło niego zostanie utwardzona. Dodatkowo zbudowane zostaną ciągi piesze oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie.

Otwarcie ofert złożonych przez oferentów zaplanowane zostało na dzień 10 czerwca.

BIP - grafika z tekstem na czerwonym tle linku do Biuletynu Informacji Publicznej