Nowa kadencja Rady Sportu. Priorytetem powrót do aktywności

Aktualności

Powołana przez prezydenta Wojciecha Szczurka Rada Sportu, rozpoczęła kolejną kadencję. Przewodniczącym ponownie został Sekretarz Miasta i Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni Rafał Klajnert.

Poznaliśmy również wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Pierwszą z funkcji pełnił będzie dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Przemysław Dalecki, drugą zaś dyrektor Stowarzyszenia Inicjatywa "Arka" Tomasz Bobryk.

– Jednym z głównych zadań Rady Sportu na tę kadencję będzie wsparcie powrotu młodych gdynian do uprawiania sportu po pandemii – zaznacza przewodniczący Rady Sportu Rafał Klajnert. – By w tym pomóc, regularnie oddajemy do użytku nowe obiekty sportowe, z których młodzież może korzystać bez ograniczeń – dodaje.

Oprócz obiektów sportowych, nacisk w dalszym ciągu położony będzie na rozbudowę infrastruktury.

– Bardzo ważnym dla nas, jak i mieszkańców aspektem jest nieustanna rozbudowa dróg dla rowerów. W kolejnych miesiącach i latach ich obecność w Gdyni będzie jeszcze bardziej zauważalna – zapowiada wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk.

Dziewczynka pchająca rower w lesie

Zachęcenie młodych gdynian do aktywności po pandemii - to cel numer jeden nowej kadencji Rady Sportu

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:

Rafał Klajnert – Sekretarz Miasta, Dyrektor Urzędu Miasta Gdynia pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
Marek Łucyk – Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju;
Jarosław Kłodziński – Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni;
Przemysław Dalecki – Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady;
Paweł Brutel – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
Tomasz Cząstka – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
Marek Prusak – Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni;
Janina Ostałowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

Agnieszka Bibrzycka – Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki;
Tomasz Bobryk – Stowarzyszenia Inicjatywa „Arka” pełniący funkcję Sekretarza Rady;
Przemysław Czoków – Klub Sportowy „Delfin”;
Tomasz Kożuchowski – Klub Sportowy „Stowarzyszenia Flauta”;
Radosław Maślak – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Biegajmyrazem.pl”.

***
Rada Sportu jest organem inicjującym, konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdyni dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu, projektu budżetu w części dotyczącej sportu, projektów decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gdyni, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gdyni wspieranych finansowo z budżetu miasta, inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej i wszelkie inne działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gdyni.