Nowe obiekty sportowe przy ZSO nr 6

Aktualności Inwestycje

Boisko zewnętrzne przy ul. Generała Józefa Hallera, gdzie znajduje się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni zyskało nowe oblicze. Uczniowie i mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego kompleksu sportowego. Wartość inwestycji wyniosła 2 378 247,10 zł brutto. 7 września odbędzie się uroczyste otwarcie.

– Budowa przyszkolnych obiektów sportowych to niezwykle istotna część gdyńskiej strategii inwestycyjnej. Stale rozwijamy infrastrukturę sportową w naszym mieście, już na początku roku szkolnego oddajemy do dyspozycji uczniów ZSO nr 6 nowoczesny kompleks sportowy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Do aktywności sportowych na świeżym powietrzu przy ul. Hallera przygotowano boisko do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej, a także zeskok do skoku w dal, nowe przestrzenie z pewnością zachęcą społeczność szkolną i dzielnicową do czynnego uprawiania sportu – podsumowuje wiceprezydent.

7 września o godz. 10.00 rozpocznie się uroczystość oficjalnego otwarcia obiektów sportowych, w której udział wezmą dyrekcja, uczniowie i zaproszeni goście. 

Przestrzeń o nawierzchni asfaltowej zajmująca powierzchnię ok. 1933 m² zamieniła się w m.in. w boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Na terenie kompleksu znajduje się również plac apelowy i zeskok do skoku w dal. Cały teren zyskał nowe rozwiązania komunikacyjne, które uwzględniają potrzeby osób poruszających się na wózkach. Przebudowane zostały również schody od ul. Hallera.

Kolejna gdyńska szkoła zyska profesjonalne boisko z towarzyszącą infrastrukturą sportową, z której będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również cała społeczność dzielnicy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – W Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 6 uczy się młodzież z niepełnosprawnościami. Stąd istotne jest, że wszystkie nowoczesne inwestycje, które powstają w Gdyni, dostępne są również dla osób niepełnosprawnych. Dla pełnej dostępności ten projekt zakłada również budowę dwóch pochylni: pierwsza wykonana z kostki betonowej i druga – na dolnym tarasie – o konstrukcji stalowej z wykorzystaniem płyt kompozytowych. 

Boiska zabezpieczają piłkochwyty o wysokości czterech metrów, a całość obiektu dopełnia mała architektura, w skład której wchodzą m.in.: stojaki na rowery, ławki i śmietniki. Nawierzchnie sportowe z trawy syntetycznej oraz poliuretanu są przepuszczalne dla wody i ułożone na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających.

Cieszę się, że nowa baza sportowa jest już dostępna dla uczniów. Oddajemy do dyspozycji następujące boiska: jedno piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz dwa poliuretanowe, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy unihokeja – informuje zastępca dyrektora GCS Tomasz Cząstka i dodaje: – Dzięki tym działaniom baza sportowa przy szkole stała się przyjazna uczniom i mieszkańcom dzielnicy.

Prace nad zagospodarowaniem tej przestrzeni rozpoczęły się w oparciu o projekt Budżetu Obywatelskiego 2019, przy czym o znacznie skromniejszym zakresie, o wartości 310 200 zł. Jak w przypadku wielu inwestycji prowadzonych przez GCS, projekt objął jednak kompleksowe zagospodarowanie terenu, co przyniosło zdecydowanie lepszy efekt. Dodatkowe źródła finansowania pozwoliły na realizację całego projektu, bez potrzeby jego etapowania. Prace dodatkowe objęły również fragment wewnętrznej drogi prowadzący do obiektów.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II”. 

Gmina Miasta Gdyni realizowała projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.